Araç Geçiş Üstünlüğü | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Araç Geçiş Üstünlüğü

Araç Geçiş Üstünlüğü

Araç Geçiş Üstünlüğü Nedir?

Araç geçiş üstünlüğü, yasalar dahilinde herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde trafik kurallarına dahil olmama durumuna denir. Araç geçiş üstünlüğü bulunan bir aracı duyan ya da gören araç sürücüleri bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek zorundadırlar.

 Geçiş Üstünlüğüne Sahip Olan Taşıtlar Nelerdir?

  •  Ambulanslar ve yaralı ve acil hasta taşıyan diğer tüm taşıtlar,
  • Organ nakil taşıtları ve doku nakil taşıtları,
  • İtfaiyeler ve itifaye gibi acil müdahale taşıtları,
  • Güvenlik amacıyla hareket eden zabıta araçları,
  • Trafik düzenini sağlamak için herhangi bir kaza durumunda olay yerine giden trafik araçları,
  •  Yol yapısındaki herhangi bir bozukluğu düzelmek için harekete geçen taşıtlar,
  •  Doğal afetler sonrası görevlendirilen acil durum taşıtları,
  • Görev dahilinde korunması gereken taşıtlar ve bu taşıtları koruyan taşıtlar şeklinde sıralayabiliriz.

Yukarıda saydığımız araçların da birbirleri ile karşılaştıkları zamanlarda kanunda belirtilen sıraya uygun şekilde birbirlerine yol vermeleri gerekmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen araçlar haricinde yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretiyle belirlenmemiş araçlar, ses cihazları ve ışıklı işaretlerini kullanarak, gerektiğinde el ve kol işareti yaparak araç geçiş üstünlüğü hakkını kullanabilirler. Belirtilen bu ayırıcı işaretler cankurtaran araçları ile trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda mavi-kırmızı ya da mavi ışık şeklinde bulunurken Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında mavi ışık ile ifade edilir. Bunun yanında itfaiye ve sivil savunma araçlarında kırmızı renkli ve ışık saçan, normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen dönerli ve aralıklı yanıp sönen lambalı cihazların bulunması gerekmektedir. Sesli uyarı içinde 150 metreden duyulabilir sirenlerinin bulunması zorunludur. Sarı renkli tepe lambaları genellikle uyarı içindir, araç geçiş üstünlüğü sağlamaz. Sarı tepe lambası sadece araçların kendilerini göstermeleri ve tehlikesiz sürüş için uyarılmaları için kullanılmaktadır. Önemli bilgilerden biri de motorlu araçların geçiş üstünlüğünde soldaki araç sağdan gelen araca ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Araç Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçlara Yol Verilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Trafik Kanunda, araç geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği kesi bir şekilde belirtilmemekle, birlikte kanuna göre geçiş üstünlüğü olan araçların işaret vermesi ile etraftaki araçların yolun açılması için yol vermeleri hatta gerekirse durmaları gerektiğine yer verilmiştir. Araç geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermek için aşağıdaki altı yöntem kullanılabilir, bu yöntemler;

1)Araç sahiplerinin tek şeritli ya da iki taşıtın  yan yana hareket edemeyeceği kadar dar yollarda aracın hızını mümkün olduğunca yükseltmesi gerekir. Ayrıca gördüğü uygun bir tarafa çekilerek geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermesi gerekmektedir.

2) Sürücülerin  çift yönlü ve tek şeriti bulunan yollarda araç geçiş üstünlüğü bulunan araçla arasında birkaç araç daha bulunuyorsa, hızını artırması gerekir. Ayrıca mümkün olduğu kadar sağa doğru yanaşmalı ya da gerekli durumlarda durması gerekir. Önemli bir uyarı olarak sürücülerin kesinlikle diğer şeride geçerek yol vermeye çalışmamaları gerekir. Çünkü bu genelde acil durumlarda kullanılan taşıtların yapacağı bir şeydir.

3) Genellikle acil durum araçları emniyet şeriti bulunmayan, bir çok şeridi bulunan, yollarda sağ şeridi kullanmaya çalışırlar. Bu sebeple yol vermek isteyen araç sol şeritteyse; iyice yavaşlamalı, eğer isteniyorsa aracı durdurarak diğer şeritteki araçların rahatça geçebileceği boşluğu bırakmalıdır. Eğer araç sağ şeritte bulunuyorsa, diğer şeritteki araçların bıraktıkları boş kısımlara sokulması önemlidir. Sol şeritte aracın sığabileceği boş bir alan bulunmuyorsa  olduğunca araç sahibi olabildiğince sola doğru yanaşmaya çalışmalıdır.

4) Acil durum araçları, emniyet şeridi ve birden fazla şeritli olan yollarda ise emniyet şeridini kullanırlar. Araç sahipleri yolun daraldığı yerlerde, geçiş üstünlüğü bulunana aracın durumunu gözlemlemelidir ve geçişini kolaylaştırıcı imkânlar sağlamalıdır.

5) Sürücülerin kavşaklarda ise daima geçiş üstünlüğü bulunan araçlara öncelik vermeleri gerekmektedir. Eğer aracınız kavşak içerisinde yer alıyorsa, yol vermek için ilk önce dönüşü gerçekleştirip, sonra yol verilmelidir. Böylece trafik kilitlenmemiş olur.

6) Araç sürücülerinin trafik lambalarına yakalandığında da yol vermesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda ışık ihlali yapmaları şarttır. Fakat bunu yaparken dikkatli olması ve dörtlülerini yakması, birbirine bağlanan yolları kontrol ederek, gerek görüyorsa çeşitli şekilde işaret vererek (sellektör, korna v.b) diğer sürücüleri uyarması gerekmektedir. Geçiş üstünlüğü bulunana araçlara yol verirken yapılan lamba ihlallerinde trafik müdürlüğünce yazılan cezaya, dilekçe yazılarak cezanın ödenmesi engellenebilir.

Bunlara ek olarak araç geçiş üstünlüğü bulunana araçları kullanan sürücülerinde dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Araç geçiş üstünlüğü olan araçların sürücüleri  görev halinde iken geçiş üstünlüğüne sahip olduklarını unutmamalıdır. Görev hali dışında geçiş üstünlüğü hakkını ve işaretlerini kullanmaları kesinlikle yasaktır. Geçiş üstünlüğü hakkı, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılmaktadır. Geçiş hakkına sahip olan bu araçlar trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı değildir.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz