Adli Para Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Adli Para Cezası

Adli Para Cezası

Adli Para Cezası Nedir?

Adli para cezası, mahkeme tarafından hükümlünün belirli bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir. İdari para cezası ile karıştırılması mümkündür. Bu sebeple adli para cezasının sadece mahkemeler tarafından karar verildiği bilinmelidir. Diğer tüm resmi kurumlarca ödenmesi kararlaştırılan para cezaları idari para cezası olarak bilinmektedir.
Türk Ceza Kanunun’da bazı basit suçların karşılığı doğrudan adli para cezası olarak belirtilmiştir. Ayrıca kasıtlı olarak işlenen suçlarda 1 yıl ve altındaki hapis cezaları hakim tarafından belirlendiği takdirde adli para cezasına çevrilebilir. Yine aynı şekilde hakimin takdirine kalmış şekilde taksirle işlenen suçlarda ise hükmedilen hapis cezasının süresi farketmeksizin adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Buradaki en önemli konu hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi genellikle hakimin takdirine kalmıştır.  Fakat hükmüm verilen ceza 30 gün ve daha az süreli hapis cezası ise hakimin takdir hakkı bulunmamaktadır ve kararı verilen hapis cezasının paraya çevrilmesi zorunludur. Buna benzer şekilde sanık yaşı 18’in altında ya da 65 yaşın üstünde ise 1 yıldan daha az süreli cezalar da adli para cezasına çevrilmek durumundadır. İşlenen suç taksirle işlenen suçlar arasında değilse 1 yılı geçiyorsa adli para cezasına çevrilmesi imkansızdır. Aynı zamanda belirli suçlar için hem hapis cezası hem de adli para cezası birlikte uygulanabilir.

Adli Para Cezası Ne Kadardır?

Genellikle hüküm verilen adli para cezası 5 günden az 730 günden fazla olması mümkün değildir.  Ancak bazı suçlar için  özel kanuni düzenlemelerle daha fazla ücret talep edilmesi mümkündür. Adli para cezası belirlenirken sanığın sosyal ve ekonomik durumu incelenerek her gün karşılığında 20 ila 100 TL  arasında bir miktar ile gün sayısı çarpılır. Bu durum  adli para cezasına yönelik hükümde gösterilmelidir. Mahkeme, adlî para cezasının ödenmesi için hükmün kesinlik tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere süre verebileceği gibi, bu cezanın 2 yılı geçmemek üzere belirli taksitler halinde ödenmesini de kararlaştırabilir. Adli para cezasını ödemesi için verilen süre ise İnfaz Bürosunca gönderilen ödeme emri tebliğ tarihi ile birlikte başlamaktadır.

Adli Para Cezası Nereye ve Nasıl Ödenir?

5275 sayılı Kanun 106. Maddesine göre adli para cezalarının nasıl tahsil edileceği anlatılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ödeme emri gönderilir. Mahkeme tarafından adli para cezası taksitlendirilmişse, hükümlü ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ilk taksiti, geri kalan taksitleri de takip eden ayların aynı gününe kadar otuz günlük süreler içerisinde ödemelerini gerçekleştirmelidir. Eğer adli para cezası taksite bağlanmamış ise hükümlü ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde, hükmedilen adli para cezasının 1/3’ünü ödeyerek Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bakiye miktarın taksitler halinde ödenmesini talep edebilir. Bu durumda Savcılık taktirince geriye kalan ücreti 1’er ay aralıklarla iki taksitte ödenmesi sağlanabilir. İnfaz savcılığı tarafından adrese gönderilecek olan ödeme emrini tebliğ alındığında 30 gün içerisinde Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na başvurulması ve ödeme için İnfaz Bürosu’nun Vergi Dairesi’ne hitaben yazdığı yazıyla Vergi Dairesi’ne ödeme yaptıktan sonra makbuzu tekrar İnfaz Bürosu’na  teslim edilirse adli para cezanızla ilgili yükümlülükten kurtulabilirsiniz.

Adli Para Cezası Ödenmemesi ya da Geç Ödenmesi

Adli para cezası hiç ödenmez ya da belirlenen taksitlerden biri süresinde ödenmezse, hükümlü hakkında kamuya yararlı bir işte çalıştırma prosedürü işletilerek adli para cezasını çalışarak ödemesi sağlanır. Aynı zamanda Cumhuriyet savcısı kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması bir güne karşılık gelmek üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir.Bu çalışma süreleri günlük 2 ila 8 saat arasında denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenmektedir. Hükümlünün bu süreçte uyarı ve önerilere uymaması gibi durumlarda çalıştığı günler hapis cezasından kesilerek kalan kısım infaz kurumunca hapis cezası olarak yerine getirilmesi istenir. 5275 sayılı Kanun 106. Maddesine göre ödenmeyen adli para cezası için verilecek olan ceza üç yılı geçemez eğer birden fazla cezadan yargılanılmışsa bu süre beş yılı geçmemelidir. Adli para cezasının ödenmemesi durumunda kişi haklarını kaybetmez her zaman hapis yattığı ya da kamu için çalıştığı günler dışındaki zamana karşılık gelen para cezasını ödediği takdirde hapisten çıkabilir ve kamu için yaptığı hizmete son verebilir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz