39 Plaka Kodu Nerenin? | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

39 Plaka Kodu Nerenin?

39 Plaka Kodu Nerenin?

39 Plaka kodu Kırklareli şehrine atanmış olan arabaların plaka kodudur.  Kırklareli’nin ilçelerine ait diğer plakaların detaylarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

 • 39 AC 001 – 39 AZ 999 Merkez
 • 39 DA 001 – 39 DZ 999 Merkez
 • 39 EA 001 – 39 ET 999 Merkez
 • 39 LA 001 – 39 LZ 999 Lüleburgaz
 • 39 M 0001 – 39 M 1650 Merkez
 • 39 M 1651 – 39 M 2250 Lüleburgaz
 • 39 M 2251 – 39 M 3251 Babaeski
 • 39 NA 001 – 39 NZ 999 Babaeski
 • 39 SA 001 – 39 SD 999 Lüleburgaz
 • 39 T 0001 – 39 T 999 Merkez
 • 39 T 1000 – 39 T 1999 Lüleburgaz
 • 39 T 2000 – 39 T 3000 Babaeski

Kırklareli şehri birçok farklı isme sahiptir. Bu isimlerin birçoğu tarih boyunca Kırklareli şehrinin şu an bulunduğu yeri eline geçiren uygarlıklar, imparatorluklar ve beylikler tarafından verilmiştir. Kimi zaman bu tür yerleşim merkezlerinin adını belirleyenler ise bu yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar olmuştur. Kırklareli’nin eski adı Kırk Kilise’dir. Yunanca’da Saranta Eklesies ve Bulgarca’da Lozengrad şeklinde isimler aldığı da olmuştur. Kırklareli şehrinin tarih boyunca sahip olduğu konum itibarı ile birçok farklı antik uygarlığın yerleşimine merkezlik ettiği görülmüştür. Bu açıdan da şehre ait birçok tarihi eser ve yapı yer almaktadır. Buzul çağının son zamanlarına dek uzun bir müddet boyunca sular altında kalan Kırklareli ve şehrin etrafındaki diğer yerler, insanlar tarafından üreten ilk maddi belgeler ile neolitik dönem özelliklerini göstermektedir. Ayrıca ismini, tarih boyunca bilinen ilk yerleşik kabilelerden alan Trakya, Kırklareli ile birlikte Roma döneminin ortalarına doğru kısmen ya da tamamen bağımsız bir şekilde küçük birer prenslik ya da krallık şeklinde devam etmiştir.

1965 yılına dek Kırklareli şehrinin nüfus yoğunluğu Türkiye’nin sahip olduğu nüfus ortalamasının üstünde olmasına rağmen bu dönemden sonra nüfus ülke ortalamasının çok gerisinde kalmıştır. Geçmişte bu şehrin sahip olduğu nüfusun nedeni şehirde muhaceret ve mübadele yolu ile Balkan ülkelerinden aldığı göçlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca ikinci dünya savaşı sebebiyle 194- ile 1946 yılları arasından nüfusu azalan Kırklareli’nin daha sonra 1950 ve 1955 yılları arasından yurt dışından aldığı göçler ile birlikte nüfusun arttığı görülmüştür. Fakat bunüfus 1965’ten sonra il dışına doğru gerçekleşen göçler sebebi ile azalmıştır. Yine de o yıllarda kır nüfusunun fazlalığı şehrin genel nüfusuna göre daha fazlayken günümüzde kır kesiminde yaşayan insan sayısı şehrin toplam nüfus sayısına göre daha azdır. 2015 yılında yapılan nüfus sayımlarına göre Kırklareli’nin sahip olduğun nüfus sayısı 95.274 iken bu nüfusu şehir içinde yaşayan 73.517 ve kır kesiminde yaşayan 21.757 kişi oluşturmaktadır. 2016 yılında da geçmiş yıllara bakılacak olursa nüfusta bir artış beklenmektedir.

2000 Genel nüfus sayımı sonuçları itibarı ile Kırklareli’nde yaşan insanlardan okuma ve yazma bilenlerin sayısı yüzde doksan üçken, geçmiş yıllara göre bu yüzdenin giderek arttığı görülmektedir.

Şehrin toplamda 655.000 hektar alana sahip olması ve bu alanın yüzde 37’sinin orman olması oldukça iyi bir şeydir. Bu sayede şehir kendi kendine yetebilen verimli topraklara sahiptir. Şehirde sahip olunan bu toprakların yüzde 41’i kültür arazisi olarak kullanılırken, yüzde 11’i çayır ve mera olarak kullanılmakta olup geriye kalan yüzde 11’lik kesim ise kültür dışı arazi olarak kullanılmaktadır.

Kırklareli turizm açısından da ilgi gören bir şehrimizdir. Kırklareli şehrinde gezip görülebilecek bir çok yer bulunmaktadır. Örneğin göl, baraj, tabiatı koruma alanları, mağara, mesire yerleri, ormn içi dinlenme ve plajlar bu yerler arasında gösterilebilmektedir. Göl ve baraj açısından Pedina, mert, Hamam, Saka ve Erikli gölleri ile birlikte Kayalı, Arrmağan ve Kırklareli barajları gezilebilir. Mağara açısından merkezde yer alan Bedre, Pınarhisar’da yer alan Pekmezdere, Vize’de yer alan Domuzdere, Demirköy’de yer alan Dupnisa Mağarası ve Kıyıköy, Kaptanın ile Yenesu mağaraları da dikkat çekici yerlerdir. Dupnisa Mağarası yaz aylarında dahi oldukça soğuk olması ile  bilinmektedir. Buun yanında tabiatı koruma alanları Vize ilçesinde yer alan Kastro Körfezi Tabiatı Koruma Alanı ve Demirköy ilçesinde yer alan Saka Gölü Longozu tabiatı Koruma Alanı şeklinde yer almaktadır.

Demirköy’de yer alan İğneada, Vize’de yer alan Panayır İskelesi ve Kıyıköy ile birlikte Poliçe plajları gezilebilecek ve görülebilecek plajlar arasında yer alır.

Kırklareli şehrinde çeşitli tarihi yerler yer almaktadır. Osmanlı mirası olarak görülen birçok köprü, türbe, hamam, cami, çeşme, arasta, şehitlik ve imaret yer almaktadır. Bunun yanında İstanbul’un Fethi için Fatih Sultn Mehmet tarafından kullanılan topların dökülmek için kullanıldığı Fatih Dökümhanesi’nde ise çalışmalar yapılmaya devam etmektedir.

Ayrıca Dupnisa Mağarası içinde çeşitli düzenlemeler yapılarak turistler ve burayı gezmek isteyen yerel halk açısından çok daha kolay ve rahat bir şekilde gezilebilmesi amaçlanmaktadır.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz