Trafik Cezası Madde 79 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 79

Trafik Cezası Madde 79

Trafik cezası madde 79 da; kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek halinde bu kurala uymayan kişiler cezalandırılır. Bu ceza ise trafik yönetmeliğindeki gibi idari para cezası veya ceza puanı şeklinde değildir.  Ceza bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası  suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır. Bu maddenin ihlali diğer maddelerin cezai yaptırımları gibi değildir. 5271 sayılı kanun bazında sürücüye ağır bir cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 79. maddesinde; kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek durumunda trafik cezası madde 79 ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 79. maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek durumunda ‘ Uymayanlara ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 79. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan bir idari para cezası bulunmamaktadır. İdari para cezası bulunmadığı gibi hem trafik zabıtasınca hem de 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 79. maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası yoktur.

Sürücüler İçin Ceza Puanı Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 79. maddesinde belirtilen ; kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek durumunda kural ihlali yapılmış olunur. Normalde trafik ihlalleri olduğunda sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu cezalar ise çoğu zaman idari para cezası ve sürücü belgesine ceza puanı şeklindedir. Sürücü belgesine yazılan ceza puanları bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 79. maddesinde Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası, Mülki Amirce İdari Para Cezası, Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Puanı , Belgelerin Geri Alınması  (Trafik zabıtasınca), Belgelerin İptali  (Mahkemelerce), Belgelerin İptali, Trafikten Men,  Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Ayrıca bu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası  suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz