Trafik Cezası Madde 67 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 67

Trafik Cezası Madde 67

Trafik kanununda yer alan trafik ceza maddeleri araç sürücülerinin ya da yolcuların bir kural ihlali yaptıkları zamanlarda bu ihlalin nasıl değerlendirileceğini hakkında bilgi vermektedir. Trafik Cezası Madde 67 ise bizlere sürücülerin park halindeki araçların arasından geçerken veya park ederken araçların ya da yoldan geçenleri tehlikeye düşürmeyecek manevralar yapmamasını anlatmaktadır. Trafik kanununda araç manevralarını düzenleyen kurallar belirlenmiştir. Buna göre; araçlar manevralarda aşağıdaki kuralları uygulamalıdırlar.

1- Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, kara yolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaktır.
2- Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek yasaktır. İzin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücüler, kara yolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zorundadır.
3- Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez sona erdirilmesi zorunludur.

Bu bağlamda sürücülerin taşıt yolundaki park halinde araçlara ve trafikte seyir halinde olan araçlara ayrı ayrı dikkat kesilerek manevralarını yapması gerekmektedir. Son zamanlarda sıkça haberine rastladığımız yol kenarına yanaşıp yolcu indirmek isterken doğru işaretler verilmediğinden dolayı motor siklet sürücülerinin araçların kapılarına çarpıp can vermeleri bu duruma en vahim örneklerden biridir. Bizler trafikte sadece kendi güvenliğimizden sorumlu değiliz. Park ederken yahut seyir halinde iken manevraları bu kuralları gözeterek uygulamak hayati önem taşımaktadır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Trafik cezası madde 67’de ; sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, kara yolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, kara yolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi durumunda trafik cezası madde 67 ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, kara yolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları durumunda ”Sürücülere” uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 67.  maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 92 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak 69 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Trafik cezası madde 67’ye göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL olarak belirlenmiştir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Trafik cezası madde 67’de belirtilen kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”20” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 67.  maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması,  Mahkemelerce Belgelerin İptali, Trafikten Men, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz