Trafik Cezası Madde 66 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 66

Trafik Cezası Madde 66

Trafik cezası madde 66 araçların kendileri için ayrılmış park alanlarının dışında yerlere park etmeleri sonucu oluşabilecek tehlikelerden bahseder ve bu gibi bir durumda verilecek idari para cezası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Trafik mevzuatında Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerin aşağıdaki kurallara göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bunlar;

1- Eğer ayrı bisiklet yolu var ise, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin ise yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasaklanmıştır.
2- Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin ise manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunlu haldedir.
3- Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır. Örneğin sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlası taşınamaz.

Yönetmelikte de belirtildiği üzere; eğer 2 veya 3 tekerlekli bir araç kullanıcı iseniz, yayaların da ortak kullandığı alanlardan geçişleriniz de bu kuralları gözeterek geçişleri yapmanız gerekmektedir. Yine hem sizlerin hem de taşıdığınız yolcuların trafikteki güvenliği açısından birden fazla kişiyi taşımamanız önem arz etmektedir. Bu amaçla aşağıda verilen yazıda trafik cezası madde 66 kural ihlali durumunda uygulayacağı ceza birimi ve cezanın ayrıntıları verilmiştir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 66. maddesinde ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motor siklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması olayıdır.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motor siklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması durumunda trafik cezası madde 66’ya göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Kara yolları Trafik Kanunun 66. maddesine göre trafik ihlali yapıldığı durumlarda ‘Sürücülere ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 66. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 199 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  149,25 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Kara yolları Trafik Kanunun 66. maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 199 TL olarak belirlenmiştir.

 Sürücüler için Ceza Puanı

Trafik cezası madde 66 belirtilen kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”15” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 66.  maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması,  Mahkemelerce Belgelerin İptali, Trafikten Men, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz