Trafik Cezası Madde 65/1-i | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 65/1-i

Trafik Cezası Madde 65/1-i

Trafik cezası madde 65/1-i bendi ; ağır yük ile yüklenmiş araçların her çeşit yolda ve yolun her eğiminde aracın dengesini bozacak, yolda bulunan herhangi bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar yüzünden kazalara neden olacak şekilde yüklenmiş araçlar ile ilgili durumları anlatmaktadır. Gazete ve ekranlarda sıkça rastlarız; aşırı demir yüklü araç yolun eğimden dolayı devrildi yahut taş yüklü araçlar yokuş bir yolda ilerlerken daha fazla yokuşu çıkamayarak kazaya neden oldu. Bu tür haberlere aşinayız. Bu tür durumların oluşma nedeni ise şudur; zaten araç ağırlığı fazla olan kamyon türü araçlar birde ağır yüklü maddeler demir gibi taş gibi bunları taşırken, eğimli yollara rast geldiklerinden maalesef aracın kontrolünü sağlamakta aşırı zorlanmaktadırlar. Eğimli yollardan geçerken aracın dengesi bozulduğundan devrilmelere neden olabilmektedir. Hatta bazı ileri durumlarda bu yüklü kamyonlar başka araçların üzerine devrilerek, ciddi miktarlarda can ve mal kaybına neden olmaktadırlar. Yine inşaat işinde kullanılan ucu sivri demir çubuklar eğer emniyetli bir biçimde kamyona yüklenmemiş ise, yola seyir halinde iken düşme yoluyla yada başka yollarla araçların güvenliğini tehlikeye atabilir. Ciddi can ve mal kayıplarına neden olabilir. Bu yüzden trafik kanununun 65/1-i bendinde ağır yük taşımacılığı yapacak araçların , bir trafik ihlali durumunda oluşabilecek cezai durumlar ve bu cezai durumların miktar ve ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 65/1-i maddesinde ; yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek durumunda Trafik Kanunun 65/1-i maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 65/1-i maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek durumunda ‘Uymayanlara ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 65/1-i  maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 190 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  142,5 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Kara yolları Trafik Kanunun 65/1-i maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 190 TL olarak belirlenmiştir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Kanunun 65/1-i maddesinde belirtilen kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”15” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Trafikten Men Durumu

Trafik cezası madde 65/ 1-i  ihlal edildiğinde verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrarlandığında ve ceza puanı 100 ve daha fazlası haline geldiğinde, hatta bazı durumlarda ihlal kazalara da sebebiyet vermiş ise  sürücüler ”Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar” trafikten men edilirler. Ve gerekli şartlar yerine geldiğinde ancak o zaman tekrar trafiğe çıkabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Trafik cezası madde 65/1-i’de 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması,  Mahkemelerce Belgelerin İptali, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz