Trafik Cezası Madde 60/1-a | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 60/1-a

Trafik Cezası Madde 60/1-a

Trafiğin düzenini sağlamak amacıyla oluşturulan Trafik Kanununda yer alan ceza maddelerinden Trafik Cezası Madde 60/1-a’da belirtilen; taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak halinde bu maddenin ihlal edilmiş olduğu görülür. Duraklama; araçların yolcu indirip bindirmeleri, yüklemek veya boşaltmak için, araçların kısa süreli beklemek amacıyla durdurulmasına denir. Duraklama bekleme amacıyla yapılırsa, bu süre en çok 5 dakikadır. Bu sürenin uzaması park etme sayılır. Trafik yönetmeliğinde duraklama tanımı bu şekilde verilmiş olup duraklama süresi ise 5 dakika ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca taşıt yolunda duraklamayı yasaklayan esasları da yine belirtilmiştir. Buna göre;

Taşıt yolu üzerinde;

  • Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde,
  • Yay ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde,
  • Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç)
  • Kavşaklarda ,tünellerde, köprülerde ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 5 m. Yerleşim birimleri dışında 100 m. Mesafe içinde,
  • Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde, dönemeçlerde,
  • Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında ( duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler hariç), 15 m. Mesafe içinde,
  • Duraklayan veya parkeden araçların yol tarafındaki yanında,
  • İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim yerleri içinde 15 m. dışında ise 100 m .mesafede ,
  • Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında , taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olacak şekilde duraklamanın yapılması halinde Trafik Cezası Madde 60/1-a ihlali sonucunda sürücü cezai işlem görecektir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 60/1-a maddesinde; taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak halinde trafik ihlal etmiş olunur. Trafik ihlali tespiti sonucu sürücü için cezai işlem başlatılır. Trafik Cezası 60/1-a maddesinde ceza idari para cezası şeklindedir. Bu cezayı ise o yerin trafik zabıtası tarafından tahsil edilir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak halinde Kara yolları Trafik Kanunun 60/1-a  maddesine göre trafik ihlali olarak kabul görecektir.

Kimlere Uygulanacak?

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak durumunda ‘ Sürücülere ‘ idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 60/1-a maddesinde belirtilen idari para cezası 92 Türk Lirasıdır. Şayet cezayı erkenden öder iseniz bu durumda % 25 İndirimli olarak  69 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz. Ayrıca bu ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 60/1-a maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler İçin Ceza Puanı Nedir?

Trafik kanunun ceza maddesi 60/1-a da ; taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak halinde sürücüye ceza veriliyor. Bu ceza ceza puanı şeklinde verilir iken ceza da ”10” ceza puanı şeklindedir. Ceza puanları ehliyete yazılır ve 100’ü aşan ceza puanlarından sonraya sürücünün ehliyeti alınır.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Trafik ceza 60/1-a maddesinde Mülki Amirce İdari Para Cezası , Belgelerin Geri Alınması  (Trafik zabıtasınca), Belgelerin İptali  (Mahkemelerce), Belgelerin İptali, Trafikten Men,  Araç Kullanmaktan Men durumu 60/1-a için söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz