Trafik Cezası Madde 53/1-d | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 53/1-d

Trafik Cezası Madde 53/1-d

Kara yolları trafik kanununun Trafik Cezası Madde 53/1-d; dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek halinde bu madde kapsamında cezalandırma olacağını ifade etmektedir. Bu madde ise trafik yönetmeliğinde belirtilen durum ve şartların gereğini yerine getirmeyen sürücülere verilmesi kararlaştırılan cezalardır. Trafik yönetmeliğinde ise ceza maddesinde yer alan dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmek durumu ile ilgili aşağıdaki gibi bir bilgilendirme bulunmaktadır.

DÖNEL KAVŞAKLARDA DÖNÜŞLER :

Bu kavşakların sağladığı en büyük avantaj geriye dönüşlerin güvenle yapılabilmesidir.Dönel kavşaklarda sağa veya sola dönüş kurallarına aynen uymakla birlikte ;

1-     Sola veya geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmeye,

2-     Dönel kavşakta geriye dönecekse orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmeye,

3-     Orta ada etrafında dönerken, kavşak çıkışında bulunan ve uygun mesafede olmayan bir kara yoluna veya geçiş yoluna girmek istemesi hali dışında, şeridini muhafaza etme mecburdurlar.

Geri Gitme ve Dönüşler :

  • Trafiğin yoğun olduğu yollarda geri dönüş yapmak yasaktır.
  • Geri dönüşün yapılacağı yer uygun durumda ise ,diğer araçların geçişini engellemeyecek ve yolu kullananları tehlikeye düşürmeyecek şekilde ve en az manevra ile geri dönüş yapılabilir.
  • Araç sürücüleri bağlantı yollarında geri gidemezler.
  • Tek yönlü yollarda duraklama ve park manevrası dışında geri gitmeleri yasaktır.
  • İki aracın emniyetle  geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yollarda geri gitmek yasaktır.(geçiş kolaylığı sağlamak dışında )
  • Otobüs,kamyon, çekici gibi araçlarda geri manevra emniyetle sağlanamıyorsa bir gözcü bulundurulması zorunludur.

Dönel kavşaklarda geriye doğru dönüşler bu maddelerde anlatıldığı biçimde yapılmalıdır. Aksi halde sürücü dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmediği için Trafik Cezası Madde 53/1-d kapsamında cezalandırılır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesinde; dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek durumunda Trafik Kanunun 53/1-d maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere; dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek durumunda ‘ Sürücülere ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 92 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  69 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler İçin Ceza Puanı Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesinde belirtilen ; dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek durumunda bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”20” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesinde Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası , Belgelerin Geri Alınması  (Trafik zabıtasınca), Belgelerin İptali  (Mahkemelerce), Belgelerin İptali, Trafikten Men,  Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz