Trafik Cezası Madde 31/1-b | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 31/1-b

Trafik Cezası Madde 31/1-b

Kara Yolları Trafik Kanununun ceza maddelerinden Trafik Cezası Madde 31/1-b ; kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak durumunu kural ihlali olarak kabul etmektedir. Bu ihlal sonucunda ise sürücülere belli cezalar verilir. Bu cezalar ise idari para cezası, trafikten men, ceza puanı olarak verilmektedir. Trafik Cezası Madde 31/1-b de belirtilen kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf cihazı bulunması gereklidir. Aynı zamanda da taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmak zorunludur. Bu cihazları bulundurmamak veya bulundurup kullanılmadığı tespit edildiğinde sürücülere Trafik Cezası Madde 31/1-b kapsamında ceza verilecektir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 31/1-b maddesinde; kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak durumunda Trafik Kanunun 31/1-b maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere;  kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak  durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 31/1-b maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak durumunda ‘ Sürücülere ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 31/1-b maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 412 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  309 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 31/1-b  maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 412 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Kanunun 31/1-b maddesinde belirtilen ; kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,durumunda bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”20” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Trafikten Men Durumu

Kara yolları Trafik Kanunun 31/1-b maddesi ihlal edildiğinde verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrarlandığında ve ceza puanı 100 ve daha fazlası haline geldiğinde, hatta bazı durumlarda ihlal kazalara da sebebiyet vermiş ise  ”araç ” trafikten men edilirler. Ve gerekli şartlar yerine geldiğinde ancak o zaman tekrar trafiğe çıkabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 31/1-b maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması, Mahkemelerce Belgelerin İptali, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz