Trafik Cezası Madde 30/1-a | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 30/1-a

Trafik Cezası Madde 30/1-a

Trafik Cezası Madde 30/1-a; servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak durumunda trafik ihlali yapılmış olur. Trafik Cezası Madde 30/1-a ihlali sonucu kişi idari para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca sürücüye ceza puanı verilir ve araç istenilen konuma getirilmediği sürece trafikten men edilir. Taşımacılık veya sivil alanda kullandığımız araçların teknik açıdan her zaman yeterli ve güvenli olması gerekmektedir. Yani araçların freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan veya bozuk olması durumunda aracı kullanmaması veya trafiğe çıkmaması gerekmektedir. Aksi halde bu tür teknik eksiklikleri olan araçların trafikte tespit edilmesi durumunda Trafik Cezası Madde 30/1-a kapsamında cezaya tabii tutulacaklardır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 30/1-a maddesinde; servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak durumunda Trafik Kanunun 30/1-a maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 30/1-a maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak durumunda ‘ Sürücülere ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 30/1-a maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 92 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  69 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 30/1-a  maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Kanunun 30/1-a maddesinde belirtilen ; servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak durumunda bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”20” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Trafikten Men Durumu

Kara yolları Trafik Kanunun 30/1-a maddesi ihlal edildiğinde verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrarlandığında ve ceza puanı 100 ve daha fazlası haline geldiğinde, hatta bazı durumlarda ihlal kazalara da sebebiyet vermiş ise  ”araç ” trafikten men edilirler. Ve gerekli şartlar yerine geldiğinde ancak o zaman tekrar trafiğe çıkabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 30/1-a maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması, Mahkemelerce Belgelerin İptali, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Bu maddede sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen araçlardan, kara yolunda sürülmeye elverişli olanlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.
Işık donanımındaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilen araçlara, günün kararması ile günün aydınlanması arasındaki zamanda izin belgesi verilmez.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz