Trafik Cezası Madde 28 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 28

Trafik Cezası Madde 28

Trafik Kanununun ceza maddelerinden olan Trafik Cezası Madde 28; resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması durumunda trafik ihlali yapılmış olunur. Ülkemizde devlete ait olan araçların plakaları normal araçların plakalarından hem yazılış olarak hem de renk olarak farklılık göstermektedir. Protokol araçlarının plakaları kırmızı renkte olup, plakalardaki sayıların sıralaması da protokoldeki kişilerin statüsüne göre sıralanmaktadır. Genel olarak ülkemizde kullanılan standart araçların plakaları mavi renkte olup T.C. ibaresi taşımaktadır. Devlet malı araçların ise kırmızı renkli olan plakaları sadece resmi olan araçlara özgüdür ve sadece bunlar için üretilmektedir. Bu durumda resmi olamayan araçların kırmızı plaka bulunduran araçlar ile trafiğe çıkması suç sayılmaktadır. Trafik Cezası Madde 28 kapsamında kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası verilir. Aynı zamanda hem ceza puanı alırken hem de tanınan süre içerisinde plaka değiştirilmediği takdirde araçlar trafikten men edilir. Trafik Cezası Madde 28 ilgili daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki yazından ulaşabilirsiniz.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 28. maddesinde; resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması durumunda Trafik Kanunun 28. maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 28.  maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması durumunda ‘ Uymayanlara ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 28. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 199 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  149,25 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 28.  maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 199 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Kanunun 28.  maddesinde belirtilen ; resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması durumunda bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”10” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Trafikten Men Durumu

Kara yolları Trafik Kanunun 28. maddesi ihlal edildiğinde verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrarlandığında ve ceza puanı 100 ve daha fazlası haline geldiğinde, hatta bazı durumlarda ihlal kazalara da sebebiyet vermiş ise araçlar  ”Aykırılığı giderilinceye kadar ” trafikten men edilirler. Ve gerekli şartlar yerine geldiğinde ancak o zaman tekrar trafiğe çıkabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 28.  maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması, Mahkemelerce Belgelerin İptali, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz