Trafik Cezası Madde 26/2 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 26/2

Trafik Cezası Madde 26/2

Trafik Kanununun Trafik Cezası Maddesi 26/2’de ; araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak durumunda sürücüler Trafik Cezası Madde 26/2′yi ihlal etmiş olurlar. Bu ihlalin sonucunda ise sürücülere idari para cezası verilir. Aynı zamanda ceza puanı ve trafikten men gibi cezalar ile de cezalandırılırlar. Araçların dışında sadece trafik kanununda bulunmasına izin verilen reklam, yazı, işaret, resim, şekil, semboller bulunabilir. Eğer bir aracı reklam amaçlı boyamak yada giydirmek istenir ise bu durumda izin alınması gerekmektedir. Aksi halde izin alınmadan araçlara lan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları yerleştirmek durumunda Trafik Cezası Madde 26/2 ihlali kapsamında cezai işlem uygulanır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 26/2. maddesinde; araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak durumunda Trafik Kanunun 26/2. maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak durumunda Kara yolları Trafik Kanunun  26/2.  maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak durumunda ‘ Sürücülere ve araç işletenlerine ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun  26/2. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 92 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  69 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun  26/2.  maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Kanunun  26/2.  maddesinde belirtilen araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”5” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Trafikten Men Durumu

Kara yolları Trafik Kanunun  26/2. maddesi ihlal edildiğinde verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrarlandığında ve ceza puanı 100 ve daha fazlası haline geldiğinde, hatta bazı durumlarda ihlal kazalara da sebebiyet vermiş ise  ”Araç ” trafikten men edilirler. Ve gerekli şartlar yerine geldiğinde ancak o zaman tekrar trafiğe çıkabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun  26/2.  maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması, Mahkemelerce Belgelerin İptali, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere sökülür veya silinir. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Verilen izin süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz