Trafik Cezası Madde 26/1 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 26/1

Trafik Cezası Madde 26/1

Trafik Cezası Madde 26/1; araçlarda bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak durumunda trafik ihlali söz konusudur. Araçlarda bulunması gereken bazı araç ve gereçler vardır. Fakat bunların yerine araç bagajında daha farklı gereçler taşındığını görebiliyoruz. Araçlarda bulundurulması mecburi olan ayırım işaretleri vardır. Bunlar sırası ile ;

  • Çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka
  • Işık
  • Renk
  • Şekil
  • Sembol ve Yazı gibi araç ve gereçlerdir.

Bu araç ve gereçlerin önemi çok büyüktür. Örneğin engelli araçlarını belirten çeşitli resimler bulunmaktadır. Bu resimlerin araçlarda kullanılması gereklidir. Çünkü trafikte seyir halinde iken aracın ve sürücünün özel durumuna göre tavırlarımızı düzenleyebiliriz. Ayrıca özel plaka ve sembolleri de eklemek araçları tanımamızda bizlere kolaylık sağlayacaktır. Bu kurallara duymamak durumunda Trafik Cezası Madde 26/1 kapsamında ceza verilecektir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun  26/1. maddesinde; araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak durumunda Trafik Kanunun  26/1. maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak durumunda Kara yolları Trafik Kanunun  26/1.  maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak durumunda ‘ Sürücülere ve araç işletenlerine ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun  26/1. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 92 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  69 TL  olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun  26/1.  maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Kanunun  26/1.  maddesinde belirtilen araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”5” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Trafikten Men Durumu

Kara yolları Trafik Kanunun  26/1. maddesi ihlal edildiğinde verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrarlandığında ve ceza puanı 100 ve daha fazlası haline geldiğinde, hatta bazı durumlarda ihlal kazalara da sebebiyet vermiş ise  sürücüler ” Eksiklikleri tamamlanıncaya kadar araçlar ” trafikten men edilirler. Ve gerekli şartlar yerine geldiğinde ancak o zaman tekrar trafiğe çıkabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun  26/1.  maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması, Mahkemelerce Belgelerin İptali, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde, trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz