Trafik Cezası Madde 25 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 25

Trafik Cezası Madde 25

Trafik Cezası Madde 25 de; tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden kara yolunda kullanmak ve tescilsiz olup, kara yolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak durumunda Trafik Kanununda yer alan Trafik Cezası Madde 25 in ihlali söz konusudur. Trafik Cezası Madde 25 de denir ki; tescili zorunlu olan tüm araçların trafikte kullanılabilmesi için tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında geçici olarak kullanılmak istenen araçların ise geçici tescil belgelerinden olan geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakasını alarak trafiğe çıkması gerekmektedir. Ve geçici belgelerin süresi bittiğinde yeniletmek gereklidir. Bu tür durumları göz önünde bulundurmadan trafiğe çıkılması durumunda Trafik Cezası Madde 25 kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 25. maddesinde; tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden kara yolunda kullanmak ve tescilsiz olup, kara yolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak durumunda Trafik Kanunun 25. maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden kara yolunda kullanmak ve tescilsiz olup, kara yolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 25.  maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden kara yolunda kullanmak ve tescilsiz olup, kara yolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak durumunda ‘Uymayanlara’ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 25. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 199 TL olarak belirlenmiştir. Fakat belirlenen ödeme tarihi içerisinde eğer cezayı ödemek isterseniz bu durumda ana ceza miktarı üzerinden % 25 İndirimli olarak  149,25 TL olarak cezayı ödeyebilirsiniz.  Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 25.  maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 199 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Kanunun 25.  maddesinde belirtilen  tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden kara yolunda kullanmak ve tescilsiz olup, kara yolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”10” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Trafikten Men Durumu

Kara yolları Trafik Kanunun 25. maddesi ihlal edildiğinde verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrarlandığında ve ceza puanı 100 ve daha fazlası haline geldiğinde, hatta bazı durumlarda ihlal kazalara da sebebiyet vermiş ise  sürücüler ”Araçlar” trafikten men edilirler. Ve gerekli şartlar yerine geldiğinde ancak o zaman tekrar trafiğe çıkabilirler.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 25.  maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması, Mahkemelerce Belgelerin İptali, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Trafik zabıtasınca, eksiklikleri giderilinceye kadar araçlar trafikten men edilir, ayrıca geçici belge ve plakalar iptal edilir. Tescili yaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınmadan bu araçların trafiğe çıkışına izin verilmez.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz