Trafik Cezası Madde 123/5 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 123/5

Trafik Cezası Madde 123/5

Kara yolları Trafik Kanununun trafik cezası madde 123/5 bendinde; gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak durumunda bir trafik maddesi ihlali söz konusudur. Trafik cezası madde 123/5 kapsamında sürücülerin trafikte yer alabilmesi ve güvenli sürüş için gerekli eğitim ve öğretim veren kurum ve kuruluşların ilgili bakanlıklardan yetki alması gerekmektedir. Bu bakanlıklar tarafından sürücü kursları il başta incelenmektedir. Daha sonra eğer eğitim vermeye uygun koşulları sağlamış ise ; sürücü kursu açmaya gerekli izin ve belgeler aracılığıyla sürücü kursları açılır. Daha sonra bu kurslar sürekli olarak denetlenmektedir. Bu denetlemeler eğitim ve öğretime engel teşkil edecek durumlar ortadan kaldırılmayı amaçlamaktadır. Fakat bakanlık tarafından herhangi bir izin ve belge almadan sürücü kursları açmak, bu mekanlarda öğrenci yetiştirmek ve eğitim vermek suç sayılmaktadır. Bu durumda trafik cezası madde 123/5 ihlal edilmiş olup, kurs sahiplerine Mülki amirler tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. Bizlerin de dikkat etmesi gereken bir husus da şudur ki; bakanlıktan gerekli izin ve belgeler aracılığıyla açılmış sürücü kurslarını tercih etmemiz gerekmektedir. Aksi halde ehliyet almak için ödediğimi para , alacağımız tüm eğitimler ve ehliyet başvurumuz boşa gidebilir. Çünkü izinsiz çalışan sürücü kursları bakanlık nezdinde tanınmadığı için ehliyet başvurusu yapıldığında , ehliyetiniz alamayabilirsiniz.  Trafik cezası madde 123/5 kapsamındaki ayrıntıları aşağıdaki yazıdan öğrenebilirsiniz.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Trafik cezası madde 123/5’de ; gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak durumunda Trafik Kanunun 123/5 . maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin  ”Mülki Amiri ” tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere ; gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 123/5 . maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak durumunda ‘Kurs sahiplerine’ uygulanacak ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 123/5. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası 6.415 Türk Lirasıdır. Bu ceza tüm trafik ihlali yapmış kurs sahiplerine 3-6 ay arasında uygulanmaktadır. Ceza Mülki Amirler tarafından uygulanır ve tahsil edilir. Trafik zabıtasınca İdari Para Cezası uygulanmamaktadır.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 123/5 . maddesine göre Mülki Amirce İdari Para Cezası 6.415 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.

Ayrıca Kara yolları Trafik Kanunun 123/5 . maddesinde Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası , Belgelerin Geri Alınması  (Trafik zabıtasınca), Belgelerin İptali  (Mahkemelerce), Sürücüler İçin Ceza Puanı, Belgelerin İptali, Trafikten Men,  Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz