Trafik Cezası Madde 123/4 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 123/4

Trafik Cezası Madde 123/4

Trafik kanununun Trafik cezası madde 123/4 ; yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek durumunda Trafik kanununun 123/4. maddesi ihlal edilmiş olur. Bu ihlal ise oranın mülki amiri tarafından tahsil edilir. Sürücüler 1 yıl içerisinde ceza puanı 100 puanı geçtiğinde ehliyetlerine geçici olarak el konulmaktadır. Bu durum 1.defasında 2 ay süreli olarak el konur 2.defasında ise 4 ay süre ile ehliyete el konulacaktır. 3.defasında ise ehliyete iptal edilmektedir. Ayrıca ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime,  ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir. Birinci defa eğitime gidecek olan sürücülerin yeniden bir ehliyet kursuna kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu kursta tekrardan başarılı olunursa ehliyet geri verilir. Bu nedenle belirlenecek kurslara önceden yazılı olarak haber verilir. Bu sayede yeniden eğitim için kursların hazırlanması gerekmektedir. Trafik Cezası Madde 123/4 ise  yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek durumunda ise kurs yetkilileri trafik ceza maddesini ihlal etmiş olurlar. Bu ihlal ise Mülki Amirce idari para cezasına çarptırılır. Trafik Cezası Madde 123/4 ayrıntılarını aşağıdaki yazıdan inceleyebilirsiniz.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Trafik cezası madde 123/4  de ; yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek durumunda Trafik Kanunun 123/4 . maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin  ”Mülki Amiri ” tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere ;

Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 123/4 . maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek ‘Kurs sahiplerine’ uygulanacak ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 123/4. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası 1.058 Türk Lirasıdır. Fakat Trafik zabıtasınca İdari Para Cezası uygulanmamaktadır.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 123/4 . maddesine göre Mülki Amirce İdari Para Cezası 1.058 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.

Ayrıca Kara yolları Trafik Kanunun 123/4 . maddesinde Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası , Belgelerin Geri Alınması  (Trafik zabıtasınca), Belgelerin İptali  (Mahkemelerce), Sürücüler İçin Ceza Puanı, Belgelerin İptali, Trafikten Men,  Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz