Trafik Cezası Madde 101 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 101

Trafik Cezası Madde 101

Kara Yolları Trafik Kanunun Trafik Cezası Madde 101. bendinde ; zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak durumunda trafik maddesi ihlali meydana gelmiş olur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yani Trafik sigortası ; Motorlu bir aracın kara yolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümü veya yaralanması veya bir şeyin zarara uğraması durumunda, o araç işletenin zarar verdiği üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu, belli limitler içinde karşılayan ve yasa tarafından yaptırılması zorunlu kılınan bir sorumluluk sigortasıdır. Tüm araç sahiplerinin bu sigortayı yaptırması zorunludur. Aksi halde 101. madde ihlali kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.  Zorunlu mali sorumluluk sigortası kişilerin Maddi Teminat kapsamında ; hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ait malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar. Ayrıca Sağlık Giderleri Teminatı kapsamında da sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene veya kontrol ya da yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek;
Ayakta tedavi, Poliklinik, klinik, hastane ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini kapsar. Buna ek olarak da ; Sağlık Giderleri Dışındaki Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm Teminatı kapsamında ise sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararı, sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması yada yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır.

Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan kişiler Trafik cezası madde 101 ihlali kapsamında ödeyecekleri cezayı aşağıdaki yazıdan öğrenebilirler.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Trafik cezası madde 101 de ; zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak durumunda Trafik Kanunun 101. maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin  ”Mülki Amiri ” tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere ; zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak, durumunda Kara yolları Trafik Kanunun 101. maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak durumunda ‘Sigorta şirketlerine ‘ uygulanacak ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Kanunun 101. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası 6.415 Türk Lirasıdır. Fakat Trafik zabıtasınca İdari Para Cezası uygulanmamaktadır.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 101. maddesine göre Mülki Amirce İdari Para Cezası 6.415 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 101. maddesinde Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası , Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması,  Mahkemelerce Belgelerin İptali, Sürücüler İçin Ceza Puanı, Trafikten Men,  Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz