İkametgah Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

İkametgah Cezası

İkametgah Cezası

İkametgah insanların yaşadıkları konut veya bölgedir. Hukuken her bireyin sadece 1 ikametgah adresi olabilmektedir. Tüzel kişilerin ikametgahları ise, tüzüğünde aksine hüküm bulunmadıkça, işlem merkezinin bulunduğu yeri ifade etmektedir. İkametgah belgesi ise bir şahsın daimi olarak ikamet ettiği yani hayatını sürdürdüğü yerin resmi olarak belirtilmiş olduğu ve devlet kayıtlarında da bulunan adres demektir. Yani nerede yaşadığınızı resmi olarak gösteren belgedir.  İş görüşmeleri ya da resmi kurumlarla olan işlerde ve daha çok sayıda alanda kişilerden ikametgah belgesi talep edilmektedir. Bulunduğunuz adresten başka bir adrese taşınmanız, yada başka bir şehre gitmeniz halinde ikamet kaydınızı da beraberinde götürmeniz yasal bir zorunlulukturYer değişikliği yaptığınız halinde, ikametgahı yeni adresinize taşımamanız halinde bu durumun tespiti ardından ikametgah cezası alabilirsiniz.

Bunun önüne geçmek için de kişilerin ikametgahlarını belirtilen süre içinde yeni yere taşımaları gereklidir. İkametgah taşınması için ilk olarak; kayıtlı bulunduğu muhtarlıktan nakil belgesini almak zorundadır. Ardından beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer alması gerekmektedir. Taşınacağı şehirdeki ikamet adresini belirlendikten sonra vatandaşların yeni ikametinde adına kaydettirdiği su, elektrik, telefon veya doğal gaz faturasından bir tanesini alarak; Nüfus Müdürlüklerine, kimliği ile birlikte 20 gün içerisinde başvurduğu takdirde yeni ikametgah işlemi gerçekleştirilmektedir. Şayet vatandaşların taşınacağı yerde herhangi bir ikamet kaydı gözükmüyor ise bu durumda faturaya da gerek duyulmamaktadır. Yeni taşınılacak ikamette başka bir kayıt mevcutsa ve vatandaşın üzerine aldığı herhangi bir  fatura da henüz beyan edilmemişse Nüfus Müdürlüğü ilgili kaydı geçici olarak ‘Adresi Gerçekleştirilemeyen’ bölümüne kaydediyor fakat tescil işlemini gerçekleştirilmiyor. İnceleme dosyasına konulan bu bilgiler Emniyet Müdürlüğü’ne bildiriliyor. Emniyet gerekli tahkikatı yaptıktan sonra nüfus Müdürlüğüne ilgili şahıs ya da şahısların orada oturduğunu bildirirse Nüfus’ta kayıt işlemi  gerçekleştiriliyor ve o adreste bulunan eski isimler ‘İkinci Eski’ konumuna getiriliyor. Nüfus Müdürlüğü’nün inceleme işlemini Emniyete bildirimden itibaren işlemin süresi yaklaşık bir ayda gerçekleşiyor.

Ayrıca adres değişikliği yapıp 20 gün içerisinde Nüfus Müdürlüklerine bildirmeyen ya da yanlış beyanda bulunan kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Uygulanan para cezaları, adres bildirimi yasal süresi içerisinde gerçekleştirilmez ise 329 TL, yanlış ve yalan beyanda bulunanlar için 660 TL olarak uygulanmaktadır. Bu cezaya maruz kalmamak için; ikametgah değişikliği gerçekleştirdiği halde değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren bilgi ve belge beyanında bulunmadığının tespiti halinde bilgi ve belgelerle savunması talep edilmektedir. Tebligat kanunları doğrultusunda söz konusu idari yaptırım kararına itiraz süresi 7 günle sınırlıdır. Tebligatını bildirmeyip ceza ile karşı karşıya kalan vatandaştan savunması talep edilip dosyasına konuyor. İdari yaptırım cezası kesilen vatandaşa ilişkin 3 adet belge düzenleniyor. Biri nüfus müdürlüğünde ilgili şahsın dosyasında yer alırken biri şahsın kendisine veriliyor ve üçüncü nüsha da Mal Müdürlüklerine gönderilmektedir. İkametgahını değiştirip 20 gün içerisinde bildirmeyenler için 5490 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince 322 milyon para cezası yüzde 2,2 artışla birlikte 329 TL olarak uygulanıyor. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 646 TL olan ceza yüzde 2,2 artışla 660 TL olarak tebliğ edilmektedir. Trafik cezalarında olduğu gibi, vatandaşlar bu ceza için mahkemelere itirazda bulunabiliyor. Adreslere tebliğ edilen bu ceza, 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor. Daha geç ödenmesi halinde ise 4 taksit uygulanmaktadır.

Nüfus Müdürlükleri, ilgili şahsın yeni ikametgahına taşınmasının üzerinden 20 iş günü geçmişse de vatandaşın mağdur olmaması için yardımcı oluyor. Nüfus Müdürlükleri şahsın adına kayıtlı resmi ve güncel bir kurum faturasının beyan edilmesi halinde, para cezası uygulamaksızın  gerçekleştiriyor. Kısacası vatandaş gecikse de güncel bir faturayla başvurusu ile mağduriyeti gideriliyor.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz