Düzeltme Beyannamesi Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Düzeltme Beyannamesi Cezası

Düzeltme Beyannamesi Cezası

Beyanname Nedir?

Beyanname, genellikle vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilen yazılı bir bildirimdir. Bu beyannamelerde mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi hesabı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu beyannameler hem somut şekilde yazılabilirken elektronik ortamdanda oluşturulabilir.

Düzeltme Beyannamesi Nedir?

Düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamdan gönderilmesi mümkündür. Ancak düzeltme beyannamelerinin elektronik şekilde yollanması sırasında yapılan yanlışlıklardan ötürü istenmeyen düzeltme beyannamesi cezaları yazılmaktadır. Yazımızda olası durumlar karşısında kişilerin  hatalı vergi cezası ödemelerini engellemek amacıyla farklı durumlar karşısında hangi yolların izlenmesi gerektiği konusunda yol gösterecek açıklamalar yapılmıştır. Kişilerin beyannameleri üzerinde düzeltme yapmaları için denetçilerden yardım almaları düzeltme beyannamesi cezası yazılmaması için önemlidir.

Düzeltme Beyannamesi Durumunda Yapılacaklar

1. Kanuni Süresinde Düzeltme Beyannamesi Verilmesi Durumu

Kanuni süresinde düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda; düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de içerecek şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Gönderilen düzeltme beyannamesi paketi kontrol edilir ve onay kısmında ‘‘Özel’’ ve  ‘‘DZT’’ yazan kutucuklar işatetlenir ve ÖZEL ONAY butonuna tıklanması gerekir. İşlem tamamlandıktan sonra ekranda görülen Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi yazan kısıma 255 karakterlik bir  gerekçe yazılarak işlem tamamlanmış olur. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannamelerinin matrah arttırıcıya da azaltıcı olması durumlarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri için düzeltme beyannamesi cezası uygulanmamaktadır.

2. Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Beyannamesi Verilmesi Durumu

Kanuni süresi geçtikten sonra herhangi bir neden ile düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken husus verilecek olan düzeltme beyannamesinin matrah arttırıcı olup olmadığıdır. Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek düzeltme beyannamesinin matrah arttırıcı olup olmamasına göre iki farklı onay şekilde verilebilir.

a) Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

Kanuni süresi geçtikten hemen sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı (ödeme gerektiren) nitelikte olduğunda düzeltme beyannamesi daha önce verilen beyannameyi de içerecek şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve yukarıda belirtildiği gibi sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır. Bu işlemden sonra ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır. Kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olarak verilen düzeltme beyannameleri için vergi cezası kesilmemektedir. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak ilgili tarihlerde geçerli olan gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 içinde ödenmesi gerekir.

b) Kanuni Süresinden Sonra Matrah Arttırıcı Olmayan Düzeltme Beyannamesi Verilmesi

Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer matrah arttırıcı nitelikte değil ise;  düzeltme beyannamesidaha önce verilen beyannameyide kapsayacak şekilde tekrar düzenlenip paketlenir ve daha sonra düzenlenen paket sisteme gönderilir. Paket sisteme gönderildikten sonra ilgili beyanname paketi kontrol edilir, sonra onay aşamasında ‘‘Özel’’, ‘‘DZT’’ ve ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucukları işaretlenerek ‘‘ÖZEL ONAY’’ butonu tıklanır, ekrana gelen ‘‘Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi’’ kutucuğuna 255 karakteri geçmeyecek şekilde düzeltme beyannamesi verilmesinin gerekçesi yazılıp onaylanarak işlem tamamlanır.

3. Beyan Süresinden Sonra Beyanname Verilmesi

Beyan süresi içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı beyanname verilmemesi durumunda verilecek beyanname için ödeme çıkıp çıkmadığı önem taşımaktadır. Çünkü beyanname verme süresi içersinde verilmeyen beyannameler gönderilirken yine yukarıdaki durumlarda olduğu gibi ya‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) ya da ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) seçeneklerinden birininseçilmesi gerekmektedir. Fakat beyan süresi içerisinde verilmemiş ve vergi ödemesi çıkmayan beyannameleri sistemde ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli) ile göndermek mümkün olmamaktadır. Elektronik beyanname sistemi vergi ödemesi çıkmayan beyannameleri ‘‘PIS’’ pişmanlık talepli olarak kabul etmemektedir. Dolayısıyla beyan süresinden sonra verilecek olan beyannamede ödeme çıkıyorsa ‘‘Özel’’ ve ‘‘PIS’’ (Pişmanlık Talepli’’ kutucukları, eğer ödeme çıkmıyorsa ‘‘Özel’’ ve ‘‘KSS’’ (Kanuni Süresinden Sonra) kutucuklarının seçilmesi gerekmektedir.

Düzeltme Beyannamesi Cezaları Ne kadardır?

Kanuni süresinden sonra elektronik ortamda verilen beyannameler için özel usulsüzlük cezası uygulamaları 2017 için düzenlemelerinde düzeltme beyannamesi cezaları şu şekildedir; beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak ilk otuz gün içerisinde verilen birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabları için 140 TL ikinci 30 gün içinde verilmesi 280 TL ve sonrasında verilmesi durumunda 1.400 TL olarak belirtilmiştir. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler için ceza 30 gün içerisinde 70 TL ikinci 30 gün içerisinde 140 TL ve sonrasında ödenecek ceza 700 TL şeklinde belirlenmiştir. Bu kişiler dışındakiler için ise ilk 30 gün içerisinde ödenirse 35 TL sonraki 30 gün için 70 TL ve sonrası için 350 TL ödemeleri gerekmektedir.

Kanuni süresinden sonra verilen bildirim ve formlar için özel usulsüzlük cezası uygulaması 2017 yıl içerisinde şu şekilde belirlenmiştir; birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabları için ilk on gün içinde verilmesi durumunda ceza ödemeleri gerekmez. Takip eden 15 gün içerisinde verilmesi durumunda düzeltme beyannamesi cezası 280 TL olarak belirtilmiş ve daha sonrasında ödenmenmesi durumunda ücret 1.400 TL’dir. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler için yine ilk on gün içinde ceza yazılmamaktadır. Takip eden 15 gün içerisinde ödeme yapmaları durumunda 140 TL olarak belirtilmiş ve daha sonra ödenecekse bu ceza 700 TL kadar artmaktadır. Bu kişiler dışında kalanlar için yine ilk 10 gün içinde yapılan ödemelerde ceza yazılmazken takip eden 15 gün içerisinde verilirse 70 TL daha sonra ödenmesi durumunda ise 350 TL olarak belirtilmiştir.

 

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz