Defter Tasdik Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Defter Tasdik Cezası

Defter Tasdik Cezası

Genellikle tacirlerin tuttuğu defterler Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) farklı şekillerde tanımlanmaktadır. TTK ve VUK çoğu zaman ortak düzenlemeler barındırıyor olsa da, hangi defterlerin tutulması gerektiği, açılış ve kapanış tasdikleri gibi konularda bazı zamanlar farklılaştıkları görülmektedir. Vatandaşlar  yıl sonunda hangi defterleri tasdik ettireceğini, hangisi ettirmesine gerek olmadığını, hangi defterin her yıl tasdik ettirilmesi gerektiğini, hangisine tasdik yaptırmadan devam edilebileceğini,  hangilerinin açılış tasdiki için zorunlu olduğunu, kapanış tasdiki hangisine yaptırılmalı ya da yaptırılmamalı, tasdik işlemlerinin ne zaman yapılması gerektği gibi bir çok sorunun içinden çıkamaz hale gelmektedir: Yazımızda TTK ve VUK kapsamında fiziki ortamda tutulması gereken defterlerin neler olduğu, bunların açılış ve kapanış tasdikleri ile defter tasdik ettirmemenin yaptırımlarına yani kısaca defter tasdik cezasının ne olduğuna değineceğiz.

Peki Hangi Defterler Tasdik Edilmeli

Türk Ticaret Kanununa göre, gerçek veya tüzel kişi olduğu farketmeksizin her tacirin, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir tutması zorunlu hale getirilmiştir. Fakat ikinci sınıf tüccarlar geçici bir süre için bu zorunluluk dışında bırakılmıştır. İkinci sınıf tüccarlar yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yerine, işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadır. Her tacirin tutması gereken defterler yukarıda verilenlere ek olarak;

  • Şahıs şirketlerinin genel kurul toplantı ve müzakere defteri,
  • Anonim ve limited şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu karar defteri, de defterler yer alması gerekmektedir.

Limited şirketlerde aynı şekilde müdür veya müdürler kurulunun, şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutma hakkına sahipdirler.

Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir; Vergi Usul Kanunun’da birinci sınıf tüccarlar (şirketler dahil olmak üzere) tarafından tutulması zorunlu bulunan defterler olarak sayılmaktadır. VUK’a göre ikinci sınıf tüccarlar da işletme defteri tutması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yasaya göre diğer defterler ile Maliye Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen defterlerin de demükellefler tarafından tutulması gerekmektedir.

AÇILIŞ TASDİKİ

TTK’ya göre tacirlerin; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış tasdikinin kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce yapılması zorunludur. Faaliyet dönemlerindeki açılış tasdiklerinin ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Kısaca hesap dönemi takvim yılı olan ve geçmişten bu yana faaliyetine devam eden tacirler 2017 yılı defterlerinin açılış tasdikini bu ayın sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için ayrı ayrı noterde yapılması gerekmektedir. Ayrıca defterler yeterli sayıda yaprak buludurmadığı durumlarda yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek şartıyla yeniden kullanılabilir. Tasdike tabi defterler hesap dönemi içinde dolarsa ya da başka nedenlerden ötürü yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur kalınırsa, tacirlerin bu defterlere de kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırması gerekmektedir. Pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile (limited şirketlerde kullanılmaya devam ediliyorsa) ortaklar kurulu karar defteri, yeterli yaprakları bulunmak şartıyla devam eden hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırmaya gerek kalmaksızın kullanılabilmektedir.

VUK’a göre açılış tastiki ise yevmiye ve envanter defteri, işletme hesabı defteri, serbest meslek kazanç defteri ve damga vergisi defteri kanunda tasdik zorunluluğu bulunan diğer defterlerin her yıl açılış tasdikinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bilgiyle beraber normal hesap dönemine sahip mükellefler. 2016 yılına ait defterlerini 2017 yılında da kullanmak isteyen tacirler de tasdik işlemini Ocak ayı sonuna kadar yaptırmaları mümkündür. Defterlerin açılış tasdiki yapılmaması durumunda tacirlere defter tasdik cezası uygulanmaktadır.

KAPANIŞ TASDİKİ

Kapanış tasdiki, VUK’da belirtilmediği için TTK hükümleri kapsamında uygulanmaktadır. Yalnızca yevmiye defteri, yönetim kurulu karar defteri ve limited şirketler tarafından tutuluyorsa müdürler kurulu karar defteri için zorunludur. Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar noterde onaylanması gerekmektedir. Yönetim kurulu karar defteri ile limited şirketler tarafından tutuluyorsa müdürler kurulu karar defteri bir ay içinde tasdik edilmelidir. Kapanış tasdikinin izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Kapanış tasdiki yapılmaması durumunda da tacirlere cezai yaptırım uygulanmaktadır.

DEFTER TASDİK CEZASI NE KADAR?

Defterlerin açılış veya kapanış tasdikinin yapılmadığı durumlarda, TTK’na göre her bir defter için 5 bin 209 lira (2016 yılı için) idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ücret 2017 için 5 bin 408 lira olarak belirlenmiştir.VUK’da ise sadece açılış tasdikine ilişkin hükümler yer verildiği için cezalar da sadece açılış tasdiklerinde gerçekleştirilmektedir. Defterlerin kanunda belirtilen sürelerin sonundan itibaren;

  • 1 ay içinde tasdik ettirilmesi durumunda 2. derece usulsüzlük,
  • Daha sonra tasdik ettirilmiş ya da hiç tasdik ettirilmemiş olması halinde ise 1. derece usulsüzlük, cezası kesilmesi gerekmektedir.

2016 yılında 1. derece usulsüzlük cezası sermaye şirketleri için 126 lira (iki kat 252 lira), 1. sınıf tüccarlar için 80 lira (iki kat 160 lira) olarak uygulanmaktaydı. 2. derece usulsüzlük cezaları ise söz konusu mükellefler için 69TL ve 40TL olarak belirlenmişti. En önemli konu ise defterlerin açılış tasdikinin yaptırılmamasının re’sen takdir nedeni olarak kabul edilmesidir. Vergi müfettişleri ya da takdir komisyonu aracılığıyla dönem kazancının takdir edilerek, vergilemenin buna göre yapılmasına re’sen takdir denilmektedir. Bunun yanı sıra, aksi durumlarda yargı kararı olsa bile, vergi incelemesi yapıldığında yevmiye defterinin tasdik ettirilmediği tespit edilirse, KDV indirimleri reddedilmekte ve KDV’ye ceza eklenmektedir. Son olarak TTK’ya göre defter saklama süresi 10 yıldır.

 

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz