Ceren Nergiz Gökçe | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

"Ceren Nergiz Gökçe" Tarafından Eklenen Konular

Ceza Zaman Aşımı ve Hak Yoksunlukları konusu 5237 sayılı TCK'nın 69. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme  "Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam eder." şeklinde belirtilmiştir. Bunun yanı sıra ceza zamanaşımı konusuna hak yoksunluğu da dahil olduğu için TCK 53. madde hükümlerinin de göz önünde bulundurulması önemlidir. Yazımızda öncelikle ceza zaman aşımı ile ilgili kısaca...
Karayolları Trafik Müdürlüğünce belirlenen Trafik Kanunundaki maddelere uyulmadığı takdirde sürücülere cezai yaptırım uygulandığını biliyoruz. Bu hatalar sürücülerden kaynaklandığı gibi başka nedenlere bağlı da gerçekleşebilir. Trafik Cezası yazıldığı zaman sürücülere bir tebligat gönderilmekte ve o tarih itibari ile belirtilen zaman zarfında cezanın ödenmesi beklenmektedir. Fakat bazı durumlarda özellikle araç sahibinin adresi ile ilgili problem bulunduğunda bu tebligat araç sahiplerine ulaşmayabiliyor. Bunun...
Araç sahiplerinin kanunda belirtilen herhangi bir maddeye aykırı davrandığında ve polis tarafından tespit edilip durdurulmak istendiğinde istenileni yapması önemlidir. Genellikle polisten kaçma cezası ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkan ve polis tarafından durdurulmaya çalışılan araç sahiplerince gerçekleştirilmektedir. Olaya bağlı şekilde doğal olarak, trafik polisinin vereceği tepki de değişecektir. Polisten kaçma cezası, çoğu durumda sürücüler trafik polisinin dur ikazını fark etmedikleri için ortaya...
Her sürücünün, trafiğe çıktığı andan itibaren trafik kanununda belirtilen bütün maddelere uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aynı zamanda sürücülerin trafikte görevli olan tüm görevlilerin uyarı ve işaretlerini dikkate almaları gerekmektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre belirtilen düzenlemeye ile, trafik polisleri şüpheli gördüğü herhangi bir araç sahibini, olası tehlikeyi önlemek amacıyla ortada somut bir tehlike olmasa dahi durdurup kimlik sorabilir. Sürücülerin polisin...
Müsadere Nedir? Müsadere, bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesi ile sonuçlanan bir yaptırımdır. Bir diğer şekilde işlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun mal varlığının tamamı veya bir bölümü üzerindeki mülkiyete son verilmesi ve bu mülkiyetin kamuya yani devlet eline devredilmesi anlamına gelen ve bir yaptırım çeşididir. Ülkemizde özellikle son zamanlarda, yolsuzluk gelirleri başta olmak üzere suç gelirlerinin araştırılması, aklanmasının önlenmesi, el konulması ve...
Bilindiği gibi trafiğe çıkacak sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış birçok kural bulunmaktadır. Trafikte meydana gelebilecek her türlü kaza riski durumunda bu kurallara bağlı cezai işlemler uygulanmakta ve bu cezaların içeriklerine göre farklı ceza puanları verilmektedir. Belirlenen bu trafik cezası maddeleri trafikte başınabuyruk davranan tüm araç sahipleri için ayırım gözetilmeksizin uygulanmaktadır. Ehliyet almak için başvuran herkesin trafik cezası maddelerini...
Devlet trafik için geçerli olan ödemelerin yapılmasını garantiye almak için çeşitli işlemler uygulamaktadır. Araç sahiplerine kanunda belirtilen maddelere aykırı durumlarda uygulanan ve ödemeleri beklenen trafik cezaları da bu işlemlerdendir. Bu ödemeler rehin ve bloke yoluyla sağlanacağı gibi trafik cezası haciz yöntemi ile de ödenmesi zorunlu hale getirilebilir. Araç sahiplerine yazılan cezaların yönetmelikte belirtilen süre içerisinde ödenmesi sürücü için daha hesaplıdır....
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nca hazırlanan raporlarda esrar kullanımının artışı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Son beş yıllık süreçte esrar miktarı %169'luk orandaki aşırı artışı dikkat çekicidir.. Bu artışın nedenlerinden biri de diğer uyuşturucu maddelerine göre esrarın, kimyasal bir ürün değil bitkisel ve doğal olduğu düşüncesi olduğu söylenebilir. Bu oranlar göz önüne alındığında uyuşturucu ile mücadelenin...
Her vatandaşın trafik düzeni ve güvenliği için ehliyet alarak trafiğe çıkması şarttır. Ehliyetsiz şekilde araç kullanmak trafikte kazalara sebebiyet vereceği gibi ehliyetsiz motor kullanmak da aynı şekilde büyük risk taşımaktadır. Bu gibi riskleri ortadan kaldırmak adına Karayolları Trafik Müdürlüğünce hazırlanan Ceza Kanunundaki maddelerden bazıları ehliyetsiz araç kullanımını yasaklanmıştır. Aynı şekilde ehliyetsiz motor kullanmak da yine bu maddeler gereğince yasaklanmıştır. Kalabalık şehirlerdeki...
Ülkemizde birçok araç sahibinin dikkate almadığı kurallardan biri de araç takip mesafesidir. Araç takip mesafesi karayolunda, belirli bir şerit üzerinde birbiri ardında hareket halinde olan iki araç arasındaki mesafeye denir. Bu araç takip mesafesini ayarlayabilmek uzun süren deneyimle mümkün olmaktadır. Trafikte fazla aceleci olduğumuz düşünülünce en çok dikkat edilmesi gereken kurallardan birinin araç takip mesafesi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte sürücüler...