Araçlarda D Belgesi | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Araçlarda D Belgesi

Araçlarda D Belgesi

Araçlarda yolcu taşımacılığında önemli bir yeri olan izin belgeleri; taşımacılık için alınması gereklidir. İnsan veya eşya taşınması için farklı farklı izin belgeleri düzenlenmiştir. Bu belgeler ise taşımacılık kıstaslarına göre belirlenmektedir. Örneğin taşımacılıkta tabir edilen tarifeli ve tarifesiz taşımacılığı farklılık göstermektedir. ”Tarifeli yolcu taşıma” önceden belirlenen en az bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesine uymak suretiyle düzenli bir periyot halinde yapılan yolcu taşımaları olarak tanımlayabiliriz. ”Tarifesiz yolcu taşıma” önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi olmadan, grup yolcu durumuna göre, arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan yolcu taşımaları olarak tanımlayabiliriz.

Bu tür taşımacılık faaliyetleri yapılması için araçların D belgesi alması gerekmektedir. Taşımacılık faaliyetinde bulunan tüm araçlarda D belgesi bulundurma zorunluluğu vardır. D türü yetki belgesi ise; otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. D türü yetki belgesi kapsamında yurt içinde otobüsle yapılabilen taşımaları düzenlemiştir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

a) D1 yetki belgesi başlığı altında, tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri

b) D2 yetki belgesi başlığı altında, tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri,

c) D3 yetki belgesi başlığı altında, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurt içinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık faaliyetleri,

d) D4  yetki belgesi başlığı altında, tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirler arası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri, ayrı ayrı düzenlemiştir.

D belgeleri taşımacılık faaliyetine göre belgenin hangisinin alınacağı belirlenir. D belgelerine başvurup alabilmek için ise bazı şartları yerine getirmek ve bazı belgeleri edinerek ilgili yerlere başvuru yapmak gerekmektedir. Bunlar;

Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(Alize Müşavirlik Hazırlar)
Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.
(İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak) Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak
Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü (Noter Onaylı)
Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. .(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlere ait olan)
Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi
Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.)
Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.
Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan yolcu taşımak için imal edilmiş en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur)
Taşıtlara ait “Zorunlu Kara yolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Kara yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları olması gerekmektedir.

Bu belgeleri edinip düzenleyerek D belgelerinden birine sahip olabilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz