Araç Geçiş Üstünlüğü | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Araç Geçiş Üstünlüğü

Araç Geçiş Üstünlüğü

Görev sırası olduğunda bazı araç sürücülerinin, bireylerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak şartı ile trafik kısıtlama ya da yasaklarına bağlı olmamasına araç geçiş üstünlüğü adı verilmektedir. Her ne kadar trafikte seyir halinde iken araçlar kendilerine geçiş üstünlüğü verilsin isteseler bile geçiş üstünlüğünün belirli kural ve kaideleri bulunmaktadır. Trafikte bulunan bazı araç geçiş üstünlüğü durumları söz konusudur ve bu araçlar riskli durumlarda trafik kurallarına uymak zorunda değildir.

Trafikte araç geçiş üstünlüğü aşağıda sıra ile verilmiştir;

1) Yaralı ya da acil hastaların taşınması ve bu kişilere ilk ve acil yardımı yapmak amacıyla kullanılan ambulans veya özel amaçlı araçlar ile , yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,

2) Organ ve doku nakil taşıtları,

3) İtfaiye araçları ve benzeyen acil müdahale araçları,

4) Sanık veya suçluların takibini yapan  ya da genel güvenlik ve asayiş amacıyla olay yerine intikal eden zabıta araçları,

5) Trafik güvenliğini korumak için ya da trafik kazasına müdahale etmek amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik birimlerine ait araçlar,

6) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buz kıran araçlar ile acil müdahale gerekli durumlarda görevli araçlar,

7) Afet ve acil durum zamanlarında , afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

8) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar,

9) Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait araçlar,

Yollarda araç geçiş üstünlüğü bulunan araçlardır. Tehlikeli bir durumda trafik kuralı gözetmeksizin  ilerleme hakkına sahiptirler.

Bu araç geçiş üstünlüğüne ait araçların, bu haklarını da ibraz edebilecekleri bazı görsel ve ve işitsel öğeler kullanılması gerekmektedir. Trafik yönetmeliğine göre : Araç geçiş üstünlüğü hakkını kullanması gereken güvenlik ve asayiş hizmetlerinde kullanılanlar gerektiğinde derhal söktürülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti ve devamlı olarak da görülmeyen kısımlarda sesli ihbar işareti bulundurmak zorundadır.

Ambulans ve organ ve doku nakil araçları dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan veya organ ve doku naklinde kullanılan; ancak geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretiyle belirlenmemiş olan araçların sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını, gereksiz olmamak şartı ile kendilerine taşıt yolu üzerinde yer açılmasını sağlamak üzere yeterli şekilde ses cihazlarını ve ışıklı işaretlerini kullanarak, gerektiğinde el ve kol işareti yaparak, kara yolunu kullananları uyarmak suretiyle kullanır. Bu hakkı gereksiz yere kullananlar hakkında Kara yolları Trafik Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte Türk Ceza Kanunu hükümleri de uygulanır. Geçiş üstünlüğü olan araçların uyarı işaretleri ise yine Trafik Kanunu yönetmeliğinde bulunan:

1) Işıklı uyarı işareti, Ambulanslarda, organ ve doku nakil araçlarında, trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda mavi-kırmızı veya mavi, Kara yolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında mavi, itfaiye ve afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlarda kırmızı renk ve ışık veren ve normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli veya aralıklı yanıp sönen lambalı cihazlardır.

2) Sesli uyarı işareti, Araçların üzerinde veya görülmeyen kısımlarında bulunan canavar düdüğü, siren veya çan gibi en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazlardır. Sesler, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlarda devamlı aynı notadan, diğerlerinde değişik notaların seslendirilmesi şeklindedir.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz